A Kids Rigts Initiative

Partners

De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van Stichting KidsRights. We zijn onze partners die de jaarlijkse uitreiking mogelijk maken bijzonder dankbaar.

KidsRights wil speciaal graag haar dankbaarheid tonen aan:

World Summit of Nobel Peace Laureates

De Internationale Kindervredesprijs werd in 2005 door KidsRights gelanceerd tijdens de wereldtop van Nobel Vredesprijswinnaars, voorgezeten door Michail Gorbatsjov. Sindsdien wordt de prijs jaarlijks uitgereikt door een Nobel Vredesprijswinnaar.

www.nobelforpeace-summits.org

ABN AMRO

De uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs wordt al sinds 2006 gesteund door hoofdsponsor ABN AMRO. De bank maakt daarnaast de ontwikkeling van The KidsRights Youngsters in financiële zin mogelijk.   www.abnamro.com

 

AkzoNobel

AkzoNobel financiert het projectfonds van de Kindervredesprijs 2012 - 2014: het AkzoNobel Children’s Peace Fund. Dit projectfonds van jaarlijks  €100.000 wordt door KidsRights geïnvesteerd in projecten die nauw aansluiten bij het werkveld van de winnaar. www.akzonobel.com


af Jochnick Foundation

af Jochnick Foundation financiert het projectfonds van de Kindervredesprijs vanaf 2015. Dit projectfonds van jaarlijks  €100.000 wordt door KidsRights geïnvesteerd in projecten die nauw aansluiten bij het werkveld van de winnaar. www.afjochnickfoundation.nl


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is gastheer van de uitreikingsceremonie van de Internationale Kindervredesprijs en stelt hiervoor de Ridderzaal ter beschikking. www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws


Universiteit Leiden en NautaDutilh 

KidsRights wil ook graag de Rechtenfaculteit van Universiteit Leiden en onze juridische partner NautaDutilh bedanken voor hun steun aan het onderzoek naar de kinderrechten en schendingen die worden aangepakt door de Kindervredesprijswinnaar.