A Kids Rigts Initiative

Bij de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs 2012 waren de volgende sprekers aanwezig:

  • Mevr. Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid
  • Aartsbisschop Desmond Tutu - Nobel Vredesprijswinnaar 1984, Zuid-Afrika
  • Mevr. Maria Herczog - lid van het VN Comité voor de Rechten van het Kind, Hongarije
  • Dhr. Ton Liefaard - UNICEF professor in de kinderrechten
  • Dhr. Gerrit Zalm - voorzitter Raad van Bestuur, ABN AMRO bank N.V.
  • Mayra Avellar Neves – winnaar Internationale Kindervredesprijs 2008, Brazilië