A Kids Rigts Initiative

Internationale Kindervredesprijs Projecten 2012

Aan de Kindervredesprijs is een projectfonds verbonden van €100.000,-, dat  wordt geïnvesteerd in projecten die verbonden zijn aan het thema van de winnaar. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children’s Peace Fund. Het project dient bij te dragen aan de missie van de winnaar en moet een positieve invloed op zijn of haar omgeving hebben.

C3 & MY RIGHTS

Het voornaamste doel van het Wealthy Healthy Outreach Project is het verbeteren van de leefomstandigheden van (potentiële) straatkinderen. Dit wordt bewerkstelligd door preventie en aandacht met betrekking tot de kennis over gezondheid bij de kinderen, het vergroten van het bewustzijn van hun rechten, het belang van een gemeenschap en mogelijkheden om zelf te leiden en deel te nemen in maatschappelijke ontwikkeling.  Andere belangrijke activiteiten zijn de ‘I LOVE UR SMILE campaign’, die kinderen bewust maakt van hun hygiëne en gezondheid door onderwijs en het verstrekken van materialen hiervoor. Ook is er het ‘HOPE GIFTS – TLC’ project – een jaarlijkse activiteit waardoor straatkinderen en verlaten kinderen het gevoel krijgen dat er mensen zijn die om hen geven.

Bahay Tuluyan

In dit project wordt een groep van 30 risicojongeren getraind met de kennis en de vaardigheden die hen in staat stellen niet alleen hun eigen leven te veranderen, maar om door middel van-kind-naar- kind educatie andere straatkinderen te helpen. De straatkinderen zullen door zowel straatonderwijs als ontwikkelingsactiviteiten hun zelfvertrouwen, eigenwaarde en beschermend gedrag verbeteren.  Er zijn onderwijsactiviteiten met betrekking tot het leven op de straat en hulp in tijdelijke onderkomens. Het project geeft bovendien de kinderen en jongeren de mogelijkheid zich te organiseren en activiteiten uit te voeren die gericht zijn op het creëren van een grotere openbare sympathie voor straatkinderen.


Child Hope Asia Philippines 

CHAP werkt ieder jaar met 1200 straatkinderen in Manila. Hun 23 straatonderwijzers, die gekwalificeerde leraren en maatschappelijk werkers zijn, gaan vijf dagen per week naar achttien van de meest achtergestelde gebieden om ondersteuning te bieden, zoals voeding, kleding, medische zorg, toegang tot onderwijs en juridische bijstand. helpt straatkinderen om zichzelf te beschermen terwijl zij op straat wonen en/of werken. Ze leren de kinderen en gemeenschappen over de rechten van kinderen en pleiten voor de ontwikkeling van voorzieningen voor straatkinderen. Ze helpen ook straatkinderen te herenigen met hun families, indien haalbaar, of verwijzen hen naar herstelcentra.