A Kids Rigts Initiative

In 2011 won Chaeli de Internationale Kindervredesprijs. De drie andere genomineerden hebben allemaal op jonge leeftijd een indrukwekkend verschil gemaakt in hun omgeving, op hun eigen manier: 

 

Liza (17)- Palestina

Liza stimuleerde vrede tussen Israëlische en Palestijnse jongeren door middel van sport. Ze maakte zich hierbij met name sterk voor de verbetering van de positie en participatie van meisjes en vrouwen in de Palestijnse samenleving. Liza organiseerde voetbalwedstrijden als een middel om een einde te maken aan de vicieuze cirkel van agressie en geweld. Door mensen bij elkaar te brengen hoopte zij bij te dragen aan vrede. Ze initieerde een meisjes voetbalteam waarmee ze vrouwenvoetbal introduceerde in de Palestijnse maatschappij.  

 

 


Malala (13) – Pakistan

Malala werd genomineerd in 2011. Ze won de International Kindervredesprijs in 2013.

 

 


Nikolay (17) – Armenië

Nikolay  nam deel aan verschillende trainingen over mensenrechten en democratie. Hij raakte hierdoor zo geïnspireerd dat hij zelf discussies en presentaties begon te organiseren voor andere kinderen. Doel hiervan was hen te inspireren actie te ondernemen en op die manier veranderingen in de Armeense gemeenschap in gang te zetten. Nikolay had in 2011 met zijn workshops al meer dan 200 kinderen bereikt. Via social media en zijn eigen website verspreide hij zijn kennis en ideeën.

 

 

Winfred (14) – Uganda

Winfred wilde geweld tegen kinderen op school en in de gemeenschap tot een einde brengen. Ze deed zelf onderzoek; Winfred onderzocht situaties van kindermishandeling en hield bij wanneer geweld tegen kinderen wordt gepleegd. Ze heeft de Kamuli Children’s Counselling Club opgezet, om mishandelde kinderen te helpen. Ook introduceerde ze een kinderrechtbank waar onenigheden tussen kinderen opgelost konden worden zonder dat volwassenen hier een rol in speelden.