A Kids Rigts Initiative

In 2010 won Francia de Internationale Kindervredesprijs. De drie andere genomineerden hebben allemaal op jonge leeftijd een indrukwekkend verschil gemaakt in hun omgeving, op hun eigen manier: 

 

Emmanuel (14 ) - Rwanda

Emmanuel promootte als jonge leider het recht op onderwijs en het doorbreken van armoede. Hij deed dit door andere kinderen te leren sparen, zodat ze hun schoolgeld konden betalen. Ook liet hij een kip kuikens krijgen, om vervolgens  tien kippen te kunnen verkopen. Van dat geld schafte hij een fiets aan die hij besloot te verhuren. Van de opbrengst konden zijn broer en hij naar school. Emmanuel laat zien dat kinderen door middel van kleine projecten goed kunnen helpen bij het verbeteren van hun levensomstandigheden.

 

Getahun (16) - Ethiopië

Getahun wilde het geweld tegen kinderen in Ethiopië laten stoppen, zoals mishandeling thuis of op school, kinderarbeid en het uithuwelijken van meisjes op jonge leeftijd. Zo sprak hij tijdens Ethiopische traditionele koffierituelen met volwassenen uit de buurt om bewustwording over het probleem te creëren, en richtte hij een kinderparlement op om de rechten van kinderen zowel in zijn directe  gemeenschap als ook op nationaal niveau te beschermen.

 

Tatiana (15) - Verenigde Staten

Tatiana zette zich in voor het terugdringen van analfabetisme van kinderen in Afrika. Ze zamelde daartoe op jonge leeftijd zelf boeken in, die zij vervolgens naar onder andere Botswana en Lesotho verstuurde om zo kinderen de mogelijkheid te bieden om te leren lezen en schrijven. Ze ondernam dit vanuit haar eigen passie voor lezen en de wens andere kinderen ook te laten genieten van boeken. Tatiana verspreidde tot aan 2010 wel 20.000 boeken.