A Kids Rigts Initiative

Internationale Kindervredesprijs Projecten 2007

Aan de Kindervredesprijs is een projectfonds verbonden van €100.000,-, dat  wordt geïnvesteerd in projecten die verbonden zijn aan het thema van de winnaar. Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld door het AkzoNobel Children’s Peace Fund. Het project dient bij te dragen aan de missie van de winnaar en moet een positieve invloed op zijn of haar omgeving hebben.

 

The Jack CECUP School

Door het projectfonds van 2007 kon de Jack CECUP School in Zambia uitbreiden met twee nieuwe klaslokalen, zodat meer kinderen naar school kunnen. Daarnaast werden lerarensalarissen gefinancierd en een inkomensgenererend project voor de school gestart. De Jack CECUP school is de school waar Thandiwe, Kindervredesprijswinnaes van 2007, onderwijs kreeg. 

Hodi

Daarnaast werd Hodi, een Zambiaanse organisatie, financieel ondersteund. Hodi is gespecialiseerd in het begeleiden van dorpen en gemeenschappen om zo hun van mate van zelfvoorziening te vergroten, gemeenschappen verder te helpen ontwikkelen en maatschappelijke activiteiten te organiseren. Met het projectfonds worden huizen voor leraren en klaslokalen gebouwd in dorpen waar veel kinderen werkzaam waren in de tabaksindustrie. Dankzij de nieuwe klaslokalen en de extra voorzieningen kunnen kinderen, die anders waren gaan werken, nu naar school gaan.